فلسفه‌ی رواقی (که یکی از مکتب‌های فکری یونان باستان است) هدف و غایت زندگی انسان را سعادت معرفی می‌کند. اما چگونه انسان می‌تواند به سعادت برسد؟ با کم کردن فاصله‌ از خودِ آرمانی‌اش (بهترین نسخه‌ی خودش) در حد توان، در هر لحظه از زندگی. مطالبی که در این خانه می‌نگارم نیز حاصل تجربیات زندگی و مطالعاتم هستند. همگی کوششی در راستای کم کردن فاصله‌ام با خودِ آرمانی‌ام هستند. به‌خصوص در حوزه‌ی نویسندگی.

این بلاگ خانه‌ی من است. آن را بنا گذاشتم تا محلی باشد برای یادگیری روزمره‌ی خودم. به خود تعهد داده‌ام که روزانه مطالعه کنم و بنویسم، زندگی کنم، نتایج و تجربیاتم را مکتوب کنم و این‌جا به اشتراک بگذارم. این‌گونه می‌توانم چراغ این خانه را روشن نگه‌دارم.

توی بخش معرفی کتاب تلاش می‌کنم بهترین کتاب‌هایی که خوانده‌ام را معرفی کنم و در کنار آن‌ها، درس‌هایی که می‌توان از آن‌ها گرفت را یادداشت کنم و به اشتراک بگذارم.

نوشتن اصلی‌ترین ستون زندگی من است. وجودم به نوشتن گره خورده است. تمام مطالبی که در این بلاگ می‌گذارم، از کوچه‌ی نوشتن می‌گذرند. در نتیجه، بخشی از مطالبم را هم به نوشتن و نویسندگی اختصاص می‌دهم و در آن از زیر و بم‌ نویسندگی می‌نگارم.

خبرنامه ایمیلی

اگه دوست داشته باشی، می‌تونی ایمیلت رو این‌جا وارد کنی تا من هر هفته از آخرین مطالبی که نوشتم مطلع‌ات کنم. چطوره؟ 😊قول میدم اسپم و مطالب به‌دردنخور نفرستم. 

عضویت در خبرنامه