شاید هیچ فرصتی مثلِ اکنون که به خاطرِ بیماریِ کورونا خانه‌نشین شده‌ایم،برایِ نوشتنِ این خلاصه کتاب و انجامِ چند پروژه‌ی دیگر برایِ من مناسب نبود.

کتابِ تختخوابت را مرتب کن،یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی موفقیت و انگیزشی است.این کتاب در موردِ چیزهایِ کوچکی که می‌توانند زندگی‌ِ شما و شاید دنیا را تغییر بدهند صحبت می‌کند.

توضیحِ کوتاهی در موردِ نویسنده:

فرمانده ویلیام اچ مک‌ریون(بازنشسته‌ی نیرویِ دریاییِ ایالات متحده)با افتخار در ارتش خدمت کرد.در سی و هفت سال خدمتش به عنوانِ یگانِ ویژه‌ی نیرویِ دریایی،در تمامِ سطوح فرمانده بود.ماموریتِ نهاییِ مک ریون با درجه‌ی دریاسالاری،فرماندهیِ تمام نیروهای عملیاتِ ویژه‌ی ایالات متحده بود.او در حالِ حاضر رییس دانشگاهِ تگزاس سیستم است.

خب.این در موردِ نویسنده.حالا این کتاب در موردِ چه حرف می‌زند؟

اساسِ این کتاب در واقع،ده درسِ نظامی است که ژنرال در طولِ تمریناتِ نیروی دریایی یاد گرفته و با تجربیاتِ ساده و خاطراتش در طول تمرینات ترکیب کرده و در قالبِ کتاب عرضه کرده است.

من سعی کردم چکیده‌ی مطالبِ ژنرال را جمع‌آوری کنم و در اختیار شما قرار بدهم.این خلاصه را از رویِ کتابِ تختخوابت را مرتب کن که نشرِ کتاب کوله‌پشتی با ترجمه‌ی آقای حسین گازر چاپ کرده جمع‌آوری کردم.

کتاب را از اینجا دانلود کنید.