“نگو،نشان بده.” مهم‌ترین نکته‌ی نویسندگی بوده است که نویسندگان به جوان‌ترها توصیه کرده‌اند. آنتوان چخوف،نویسنده‌ی شهیر و چیره‌دست روس،یکی از مهم‌ترین نکات نویسندگی را بیان کرده است. او می‌گوید: «به من نگو که ماه نقره‌ای است و می‌درخشد.درخشش نور آن را در شیشه‌ای شکسته نشانم…