یکی از مهم‌ترین قواعد زندگی من،تداوم است.سال‌هاست کلیدواژه‌ی اصلی زندگی من بوده.اگر دقیق بخواهم بگویم،از سالی که برای کنکور می‌خواندم تا دانشگاه تهران قبول شوم. از آن‌جایی که یک هدف اصلی در زندگی دارم و آن‌هم یادگرفتن و یاددادنِ آموخته‌هایم است،شرایط را مهیا دیدم که…